YABANCI SÜRÜCÜ BELGELERİNİN ÜLKEMİZ SÜRÜCÜ BELGESİNE DÖNÜŞTÜRÜLME İŞLEMLERİ

1- Sürücü belgesinin noterden veya elçilikten tasdikli tercümesi,

2- Sürücü belgesi dosyası (Şoförler derneğinden temin edebilirsiniz.)

3- Sürücü belgesi müracaat formu, (Trafik tescil kuruluşunda elektronik ortamda doldurulur),

4- Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi ( yabancı uyruklular için ikametgah tezkeresi),

5- İki (2) adet fotoğraf, (son altı ay içerinde çekilmiş olmalıdır.)

6- Sürücü olur raporu (aslı) (Devlet Hastanesi veya özel sağlık kuruluşlarından),

7- Kan grubu belgesi veya yazılı beyanı,

8- Yabancı sürücü belgesi aslı (İşlemden sonra iade edilmek üzere-Almanya sürücü mm belgesi hariç),

9- Yabancı sürücü belgesinin renkli fotokopisi

10- Maliyeden veya bankadan harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre),

11- Sürücü Belgesi kart ücreti,

12- KKTC sürücü belgelerinin tercümesi istenmez.